levelsio
make #nomadlist dropdown nav close if click outside