language.lol

Make language exchange easier
No Pedestrians
set up some basic routing, following django tut #languagelol
No Pedestrians
make Message models, views #languagelol
No Pedestrians
start new django project in pycharm #languagelol