Sugest

Sugest fun things to do
Nana Adjei Manu
launch sugest.fun #sugest
Nana Adjei Manu
add google analytics #sugest
Nana Adjei Manu
fix cors issue #sugest
Nana Adjei Manu
refactor frontend #sugest
Nana Adjei Manu
fix cors issue #sugest
Nana Adjei Manu
deploy frontend to netlify #sugest
Nana Adjei Manu
deploy api to heroku #sugest
Nana Adjei Manu
buy sugest.fun domain #sugest
Nana Adjei Manu
but sugest.fun domain #sugest